Image default
BANKS

ΕΤΕ και Πειραιώς πωλούν στη HIG Capital τα δάνεια της Μάνεσης

Το πρώτο μεγάλο βήμα, για την επίλυση του… γόρδιου δεσμού της αναδιάρθρωσης του υπέρογκου δανεισμού της Χαλυβουργίας Ελλάδος (Μάνεσης), ετοιμάζεται να κάνει το private equity fund HIG Capital, αγοράζοντας από τις Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Η HIG Capital ήταν η μοναδική, που κατέθεσε προσφορά για την αγορά των δανειακών απαιτήσεων Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς, έναντι της Μάνεσης, με τίμημα που ανέρχεται σε περίπου 15% της ονομαστικής τους αξίας. Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχα επίπεδα αγόρασε από την Eurobank δάνεια της Μάνεσης, ονομαστικής αξίας 53 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία με τις Πειραιώς και Εθνική έχει κλείσει, αναφέρουν πηγές κοντά στη διαδικασία, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι η δεσμευτική σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) θα υπογραφεί εντός του μήνα. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή δεδομένων, η HIG Capital θα συγκεντρώσει υπό τη διαχείρισή της απαιτήσεις από δάνεια της Χαλυβουργία Ελλάδος, της τάξης των 140 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που την καθιστά το δεύτερο μεγάλο πιστωτή, μετά την Alpha Bank.

Θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση μεταξύ Alpha Βank, HIG Capital και της εταιρείας, προκειμένου να συμφωνηθεί η αναδιάρθρωση του υπέρογκου δανεισμού της. Το γεγονός ότι μέρος των απαιτήσεων από δάνεια έχει αγοραστεί σε «βαθύ» discount, έναντι της ονομαστικής τους αξίας και υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να διατεθούν έναντι διαγραφής χρέους, επιτρέπει την εκδήλωση συγκρατημένης αισιοδοξίας για μια αποτελεσματική ρύθμιση χρέους.

Υπενθυμίζεται ότι επί των ακινήτων της Χαλυβουργία Ελλάδος υπάρχει προσημείωση υποθήκης, συνολικού ποσού 320 εκατ. ευρώ, προς εξασφάλιση των κατόχων ομολογιών του δανείου 302,7 εκατ. ευρώ, το οποίο εξέδωσε η εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2013.

Δεν έχει διαρρεύσει αν η σχεδιαζόμενη συνολική ρύθμιση θα προβλέπει και την παροχή νέας χρηματοδότησης, καθώς για να αναδιαρθρωθούν αποτελεσματικά εγχώριες οι χαλυβουργίες, απαιτούνται επενδύσεις στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας, ώστε να μπορούν να απορροφούν τους κραδασμούς από την αύξηση στα κόστη.

Η Χαλυβουργία Ελλάδος έκλεισε τη χρήση 2019 με πωλήσεις 187,5 εκατ. ευρώ και ζημιές σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων 14,7 εκατ. ευρώ. Παρά την αύξηση στον όγκο πωλήσεων, χάρη στις εξαγωγές, η αρνητική συγκυρία στις τιμές επηρέασε δυσμενώς τα περιθώρια κέρδους. Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου 2020 οι πωλήσεις μειώθηκαν, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας.

Η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει, κατά δήλωσή της, την εφαρμογή του προγράμματος, για την ορθολογική διαχείριση των δραστηριοτήτων, με αναδιάρθρωση της λειτουργίας των εργοστασίων και την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τον περιορισμό, γενικώς, όλων των δαπανών.

Ο ορκωτός, που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη, λόγω των εξής παραγόντων:

  • Κατά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές και μεθόδους, που καθορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, κατά τις χρήσης 2015-18, αλλά και κατά τη χρήση 2019, η Ελληνική Χαλυβουργία δεν διενήργησε αποσβέσεις επί ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, με συνέπεια να εμφανίζεται η αναπόσβεστη αξία τους αυξημένη κατά 69,07 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά 68,38 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα των χρήσεων 2018 και 2019 αυξημένα κατά 13,99 και 14,42 εκατ. ευρώ.
  • η εταιρεία δεν έχει επικαιροποιήσει την εκτίμηση των συμμετοχών και των ακινήτων της σε εύλογες αξίες. Για το λόγο αυτό ο ορκωτός δεν έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για την ορθότητα των αποτιμήσεων τους.

The post ΕΤΕ και Πειραιώς πωλούν στη HIG Capital τα δάνεια της Μάνεσης appeared first on BANKSNEWS.GR.

Related posts

Επιστολή του Συνήγορου του Καταναλωτή για την καταβολή δόσεων δανείου – Η απάντηση της ΕΤΕ

money

Τράπεζα Πειραιώς: Μένουν στη «Συμμετοχών» CoCos και Tier II

money

Τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας, τι πρέπει να ξέρετε

money

ΕΤΕ: Πουλά την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 346,5+120 εκατ. ευρώ

money

Fitch: Πιστωτικά θετικό για τις τράπεζες το σχέδιο Ηρακλής

money

Alpha Bank: Στη Fortress το χαρτοφυλάκιο Neptune

money