Image default
EUROPE

Διαρροή: Τα κράτη μέλη ενδέχεται να αποκλείσουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων από το CSDDD

Καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ προσπαθούν να βρουν μια κοινή θέση σχετικά με την οδηγία της Ένωσης για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα (CSDDD) πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου την 1η Δεκεμβρίου, μια συμβιβαστική πρόταση που είδε η EURACTIV δείχνει ότι οι επενδυτικές εταιρείες δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στην τελευταία έκδοση του κειμένου.

Ωστόσο, άλλοι χρηματοπιστωτικοί φορείς, όπως οι τράπεζες και οι ασφαλιστές, θα εξακολουθούσαν να καλύπτονται από την οδηγία, η οποία έχει ως στόχο να υποχρεώσει τις μεγάλες εταιρείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι δεν συμβαίνουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων κατά μήκος των αλυσίδων αξίας τους.

Στην αρχική εκδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προτάθηκε τον Φεβρουάριο, όλες οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές της ΕΕ, η εξαίρεση των επενδυτικών κεφαλαίων αποτελούσε βασικό ενδιαφέρον τόσο της Ιρλανδίας όσο και του Λουξεμβούργου, όπου εδρεύουν πολλές επενδυτικές εταιρείες.

Το συμβιβαστικό κείμενο που είδε η EURACTIV περιορίζει ρητά το πεδίο εφαρμογής στις δανειοδοτήσεις, την παροχή εγγυήσεων και δεσμεύσεων, τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, αφήνοντας έτσι τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων όπως η BlackRock και άλλους επενδυτές μετοχών σε μεγάλο βαθμό εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Επί του παρόντος, οι διαπραγματευτές των κρατών μελών της ΕΕ προσπαθούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό κείμενο, τη λεγόμενη «γενική προσέγγιση» για την οδηγία CSDDD, την οποία μπορούν αργότερα να υπερασπιστούν στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Και ο χρόνος είναι λίγος: το θέμα έχει τεθεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της επόμενης εβδομάδας, όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Βιομηχανίας των κρατών μελών της ΕΕ.

«Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο», δήλωσε στη EURACTIV εκπρόσωπος της τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών των κρατών μελών της ΕΕ θα συναντηθούν την Παρασκευή για να προσπαθήσουν να διευθετήσουν τα τελευταία ζητήματα πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών.

«Αλυσίδα δραστηριοτήτων» αντί για «αλυσίδα αξίας»

Το τελευταίο συμβιβαστικό κείμενο που υπέβαλε η τσεχική προεδρία του Συμβουλίου θα εξαιρεί τα επενδυτικά κεφάλαια από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας CSDDD και θα προτείνει επίσης μια λύση στη διαμάχη για το αν η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στην αλυσίδα εφοδιασμού μιας εταιρείας ή σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της. Η τελευταία θα περιλάμβανε όλα όσα συμβαίνουν μετά την παραγωγή και την πώληση ενός προϊόντος.

Μια πίεση της τελευταίας στιγμής από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία την περασμένη εβδομάδα για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της CSDDD στην αλυσίδα εφοδιασμού σήμαινε ότι οι διαπραγματευτές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν στην προσέγγιση της αλυσίδας αξίας.

Το πρόσφατα προτεινόμενο συμβιβαστικό κείμενο δεν κάνει πλέον καμία αναφορά ούτε στην αλυσίδα αξίας ούτε στην αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά αναφέρεται σε μια «αλυσίδα δραστηριοτήτων» που περιλαμβάνει την αλυσίδα εφοδιασμού μιας εταιρείας καθώς και «τη διανομή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος».

Αυτό είναι ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από την προσέγγιση της αλυσίδας εφοδιασμού που επιδιώκουν η Γαλλία και άλλες χώρες, αλλά είναι επίσης ένα πιο στενά καθορισμένο πεδίο εφαρμογής από ό,τι αν η CSDDD εφαρμοζόταν σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Θα μπορούσε επομένως να αποτελέσει μια αποδεκτή μέση λύση για τις αντικρουόμενες απόψεις.

Καθώς το παρόν κείμενο αποτελεί μόνο μια προκαταρκτική συμβιβαστική πρόταση, η τελική συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών μπορεί ακόμη να αποκλίνει από αυτό.

Related posts

Η Πολωνία στέλνει πυρομαχικά στην Ουκρανία

money

Η συζήτηση για την καινοτομία στη γεωργία εντείνεται καθώς οι Πράσινοι μεγαλώνουν στην Ευρώπη

money

Διαμαρτύρονται οι Κροάτες μετά το σκάνδαλο της απαγόρευσης των αμβλώσεων

money

Καλαφάτης: το εγχειρίδιο του καλού λαϊκιστή

money

Στροφή της κυβέρνησης στα… Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας

money

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Τιμολογείστε τον άνθρακα, η φύση δεν μπορεί να πληρώνει»

money