ΕΤΕ: Aμεσα και έμμεσα κέρδη από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Άμεσα και έμμεσα κέρδη θα σημάνει για την Εθνική Τράπεζα η διαφαινόμενη επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού πώλησης του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς το προσφερόμενο τίμημα της κοινοπραξίας Calamos-Exin Partners ξεπέρασε τις -αρχικές- προσδοκίες.

Το σχήμα Calamos-Exin Partners αποτίμησε το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και την 15ετή (10 έτη+ 5 χρόνια επέκτασης) συμφωνία bancassurance στα 960 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουν για το προς πώληση 75% τίμημα 720 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η κοινοπραξία δεσμεύεται να εξοφλήσει η Εθνική Ασφαλιστική, υπό την ιδιοκτησία της, το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, τις ομολογίες του οποίου κατέχει η Εθνική. Στα μελλοντικά έσοδα της τράπεζας θα πρέπει να προσμετρηθούν οι σταθερές προμήθειες, αλλά και οι προμήθειες υπεραπόδοσης για την ασφαλιστική παραγωγή, που θα έρχεται από τα γκισέ.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 28 Ιουνίου, αμέσως μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, το οποίο θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου, ενώ θα πρέπει να εγκριθεί από τους μετόχους της τράπεζας, κατά την τακτική γενική συνέλευση, στις 30 Ιουνίου.

Τα βασικά σημεία της έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οριστικοποιηθεί, ενώ απομένουν λεπτομέρειες, όπως ο χρόνος μίσθωσης από τους αγοραστές του σήματος «Εθνικής» καθώς και η φόρμουλα του δικαιώματος πρώτης προτίμησης, που θα έχουν Calamos-Exin Partners, στην περίπτωση, κατά την οποία η τράπεζα αποφασίσει να πωλήσει την εναπομείνασα, μετά την επικείμενη πώληση του 75%, συμμετοχή της.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η τράπεζα προτίθεται να διατηρήσει την κυριότητα του εμπορικού σήματος και του logo της Εθνικής Ασφαλιστικής, εκμισθώνοντάς τα στον ενδεχόμενο αγοραστή.

Ο τελευταίος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το brand name της Εθνικής Ασφαλιστικής, τόσο για τις τραπεζοασφαλιστικές, όσο και για τις παραδοσιακές ασφαλιστικές εργασίες. Δεν θα μπορεί, όμως, να κάνει «κακή» χρήση του σήματος καθώς η Εθνική θέτει αυστηρούς όρους, προκειμένου να προστατεύσει τη φήμη της.

Συγκεκριμένα, για τις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες η ενοικίαση του σήματος θα έχει διάρκεια αντίστοιχη της αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων της ασφαλιστικής, μέσω του δικτύου της τράπεζας. Δηλαδή για 10 χρόνια με δυνατότητα 5ετούς επέκτασης. Για τις παραδοσιακές ασφαλιστικές εργασίες ο χρόνος εκμίσθωσης ενδέχεται να είναι λίγο μεγαλύτερος.

Η ρελάνς 960 εκατ. ευρώ από Exin Partners – Calamos

Το σχήμα Exin Partners – Calamos βελτίωσε σημαντικά την προσφορά του, κατά την τελευταία φάση του διαγωνισμού, αποτιμώντας το 100% της ασφαλιστικής μαζί με το bancassurance για 15 έτη στα 960 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η δεσμευτική προσφορά που είχε καταθέσει αποτιμούσε το 100% μαζί με 10ετή σύμβαση αποκλειστικής διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυο της τράπεζας στα 777 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του προσφερόμενου τιμήματος κατά 183 εκατ. οφείλεται, εν μέρει (σ.σ. περίπου κατά 50 εκατ. ευρώ), στην αποτίμηση της πενταετούς επέκτασης της σύμβασης bancassurance και κατά το υπόλοιπο στην επανεξέταση των προοπτικών της εταιρείας και της ελληνικής οικονομίας.

Κεφαλαιακό κέρδος 157,5 εκατ. ευρώ για Εθνική

Η Εθνική θα εισπράξει τίμημα 720 εκατ. ευρώ για την πώληση του 75%, εγγράφοντας κεφαλαιακό κέρδος 157,5 εκατ. ευρώ, καθώς έχει αποτιμημένο το 100% των μετοχών της εταιρείας στα 750 εκατ. ευρώ.

Με τη μεταβίβαση του 75% (σ.σ στα τέλη του έτους) θα αποενοποιήσει την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία θα ενσωματώνεται, πλέον, στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Η αποενοποίηση θα οδηγήσει σε έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση καθώς θα μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό κατά 1,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας κατά 70 μονάδες βάσης τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας.

back to top

MORE TO READ