Νέο κατάστημα ΕΛΤΑ στο Παγκράτι

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εκσυγχρονίζουν το Δίκτυο Καταστημάτων τους σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχώρησαν στην αναδιοργάνωση του Καταστήματος Παγκρατίου που λειτουργούσε επί της οδού Δουρίδος 21-23, και στη μεταστέγασή του στην οδό Βρυάξιδος 12 στο Παγκράτι.

Το νέο Κατάστημα ΕΛΤΑ στο Παγκράτι λειτουργεί καθημερινά από ώρα 07:30 έως 14:45, πλήρως αυτοματοποιημένο, με δύο θυρίδες εξυπηρέτησης που παρέχουν όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικά και φιλοτελικά προϊόντα και σύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος «ΕΛΤΑ Ενέργεια».

back to top

MORE TO READ