Οι Lavipharm Corp. και Lavipharm Laboratories διαγράφηκαν από τα μητρώα εταιρειών στις ΗΠΑ

Η Lavipharm ανακοίνωσε ότι οι θυγατρικές της εταιρείες στις ΗΠΑ Lavipharm Corp. και Lavipharm Laboratories, Inc., κατόπιν σχετικής αίτησής τους στις αρμόδιες αρχές, λύθηκαν και διαγράφηκαν από τα οικεία μητρώα εταιρειών.

Η λύση των εν λόγω εταιρειών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας.

back to top

MORE TO READ