Υπερκαλύφθηκε η έκδοση 12μηνου ομολόγου

image

Κατά 3,18 φορές υπερκαλύφθηκε το αρχικό ποσό στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Τελευταία φορά που διενεργήθηκε δημοπρασία τίτλων αντίστοιχης διάρκειας ήταν τον Απρίλιο του 2010, οπότε το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,85%.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,25% ενώ το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,986 δισ. ευρώ. Το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό ήταν 625 εκατ. ευρώ.

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τη δημοπρασία 812,5 εκατ. ευρώ.

back to top

MORE TO READ