Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα

image

Το ποσό των 812,5 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο. Το επιτόκιο διατηρήθηκε αμετάβλητο στο 2,7% συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας.

Το ποσό υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού των 625 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

το .gr

back to top

MORE TO READ