Image default
BUSINESS

Frigoglass: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουλίου 2019 ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €92.413.815,26 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,36 σε €0,10, για το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Ο συμψηφισμός ζημιών θα επέλθει με διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €35.543.775,10, διαιρούμενο σε 355.437.751 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) με την υπ’ αρ. πρωτ. 101701/9.10.2019 απόφασή του ανακοίνωσε ότι την 9.10.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1915366 το από 5.7.2019 πρακτικό της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η ως άνω μείωση και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίαση της 17.10.2019 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 22.10.2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, €0,10 ανά μετοχή.

Related posts

Από 2 Οκτωβρίου χωρίς το 12ο τοκομερίδιο οι ομολογίες της Housemarket

money

Ανάσα ρευστότητας και έκτακτα κέρδη για την Επίλεκτος

money

Μουσικός Οίκος Νάκα: «Βλέπει» στάσιμες επιδόσεις στη φετινή χρήση

money

Στην doBank τα δάνεια της ΚΡΕΚΑ

money

Ερχεται το «Εξοικονομώ για τις Επιχειρήσεις»

money

ΕΥΔΑΠ: Παράταση 37 ημερών στις προσφορές για το έργο στην Ψυτάλλεια

money