Image default
ECONOMY

Στο 22% από 45% ο φόρος για τις μεταγραφές των αθλητών

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2019 – 20:42

Τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22% για τις μεταγραφές των αθλητών, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στην Τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Αναλυτικά, με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ι.α. Ορίζεται, από 1-1-2020, φορολογικός συντελεστής 22%, από 45% που ισχύει, για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

β. Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης, σε 22% από 20% που ισχύει, του φόρου που προκύπτει κατά τη φορολόγηση των ανωτέρω ποσών. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

2. Μειώνεται το ποσό του φόρου κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από δέκα τοις εκατό (10%), που ισχύει, επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ.

3. Χορηγείται στις επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένης κατά 30%, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2/KM με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως τις 40.000 ευρώ.

4. Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από 13%, που ισχύει και τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004, καθώς και τα εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002.

5. Εξαιρούνται, από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα άγαμα τέκνα.

6. Προστίθενται, στα δικαιώματα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και αυτά που ανήκουν σε ακίνητα νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α., των οποίων η χρήση καλύπτει αποκλειστικά ανάγκες της δημόσιας υγείας. Ως έναρξη ισχύος της ρύθμισης αυτής ορίζεται η 1-1-2014.

7. Εξαιρούνται, αναδρομικά από 1-1-2013, της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού ετήσιου φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων και οι εταιρείες των οποίων το σύνολο των μετοχών τους κατέχουν νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα.

8. α. Παραχωρούνται, άνευ ανταλλάγματος:

στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 391 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών και μονάδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων» (ΤΑΧΔΙΚ), η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 180 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

β. Αναφέρονται οι λόγοι ανάκλησης της παραχώρησης της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων.

*H τροπολογία του ΥΠΟΙΚ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.

Related posts

120 δόσεις: Τα οχτώ βήματα για να ρυθμίσετε τα χρέη σας στην Εφορία

money

Εκκληση ΠΟΠΕΚ για διάσωση των οικογενειακών πρατηρίων βενζίνης

money

Morgan Stanley: Η Ελλάδα ουραγός στην ευρωζώνη

money

Η Bradex συμμετείχε για 3η χρονιά στην Hellas Pharm 2019

money

Μηταράκης: Οι αναπηρικές συντάξεις στο επίκεντρο συνάντησης με ΕΣΑμεΑ

money

Βρούτσης: Ερχεται πλαφόν στις «χρυσές συντάξεις»

money