Image default
BANKS

«Αχίλλειος Πτέρνα» για την ΕΤΕ η υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ

-

Στην εκτίμηση ότι θα κριθεί αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας ( ΣτΕ) η νομοθετική διάταξη Πετρόπουλου, με την οποία μεταφέρονται εργαζόμενοί της και συνταξιούχοι από το ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, εδράζει η Εθνική Τράπεζα την απόφαση να μην πάρει προβλέψεις για όλα τα κόστη, που απορρέουν από το σχετικό νόμο.

Όπως προκύπτει από τις σημειώσεις των αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων Α’ εξαμήνου, η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι «Αχίλλειος Πτέρνα» ως προς την συνταγματικότητα του άρθρου 24 του νόμου 4618/2019 αποτελούν οι διατάξεις, με τις οποίες η Εθνική υποχρεούται να αναλάβει δαπάνες σχετικές με υφιστάμενους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ.

Η Εθνική θεωρεί ότι στο πλαίσιο ισχύος του προηγούμενου καθεστώτος (σ.σ. καθεστώς ΛΕΠΕΤΕ) δεν έχει καμία υποχρέωση προς τους συνταξιούχους, καθώς επρόκειτο για πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών και όχι παροχών. Εκεί εδράζει και τα επιχειρήματά της για την αντισυνταγματικότητα της διάταξης, αναφέροντας πως «αντιτίθεται σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις».

Η εκδίκαση ενώπιον του ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης των διοικητικών αποφάσεων Πετρόπουλου έχει προγραμματισθεί για τις 2 Δεκεμβρίου. Στις 17 Δεκεμβρίου έχει οριστεί η εκδίκαση στον Άρειο Πάγο της αίτησης αναίρεσης, την οποία έχει υποβάλει η Εθνική για μια από τις οκτώ αποφάσεις, που βγήκαν εις βάρος της, μετά από προσφυγή συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ. Για την ίδια υπόθεση έχει κερδίσει προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι το ΣτΕ, στην αιτιολογία των ασφαλιστικών μέτρων της Εθνικής, συνέδεσε την τελεσίδικη κρίση του, ως προς το αίτημα ακύρωσης, με την έκβαση της εκδίκασης των υποθέσεων, ενώπιων των Αστικών Δικαστηρίων και ιδιαίτερα ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ως εκ τούτου, είναι πιθανόν η Εθνική να αιτηθεί μετάθεση της συνεδρίασης του ΣτΕ, ως ότου καθαρογραφεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, που θα αποτελέσει θρυαλλίδα, τόσο στη διαμάχη συνταξιούχων – τράπεζας για τη «φύση» του προγράμματος ΛΕΠΕΤΕ, όσο και ως προς το αν η διάταξη Πετρόπουλου είναι αντισυνταγματική.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα ισχυρίζεται πως ο ΛΕΠΕΤΕ ήταν πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, ενώ πρώην εργαζόμενοί της, οι οποίοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια θεωρούν πως λειτουργούσε ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.

Ένα άλλο στοιχείο, που επικαλείται η Εθνική, για την απόφασή της να μη πάρει, στο β’ τρίμηνο, το σύνολο της επίπτωσης από το νόμο και την εφαρμοστική υπουργική απόφαση Πετρόπουλου είναι το εξής: θεωρεί ότι από την αιτιολογία απόρριψης του ΣτΕ προκύπτει πως ο νόμος δεν επιβάλει και δεν επιβαρύνει την τράπεζα με κάλυψη ελλειμμάτων, ούτε με την καταβολή συντάξεων στους ίδιους τους συνταξιούχους. Κατά συνέπεια, δεν δημιουργεί υποχρέωση για την Εθνική από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Σημειώνεται ότι η διάταξη Πετρόπουλου αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συμπληρωματικής εργοδοτικής προσφοράς μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, εφόσον προκύψει τέτοια υποχρέωση από την αναλογιστική μελέτη.

Οι μέχρι τώρα αποφάσεις αστικών δικαστηρίων

Ως τις 19 Αυγούστου 2019, είχαν ασκηθεί για το θέμα 114 αγωγές, εκ των οποίων οι 99 συζητήθηκαν και είχαν εκδοθεί επ’ αυτών 39 αποφάσεις. Οι 31 ήταν υπέρ της Εθνικής (σ.σ. ασκήθηκαν 25 εφέσεις από συνταξιούχους) και οι 8 υπέρ των συνταξιούχων (σ.σ. ασκήθηκαν από την τράπεζα 7 εφέσεις και η προαναφερόμενη αίτηση αναίρεσης στον Α.Π). Επίσης, ως την ίδια ημερομηνία, είχαν απορριφθεί 9 αιτήσεις έκδοσης προσωρινής διαταγής, ενώ 21 αποφάσεις προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων εκδόθηκαν υπέρ της τράπεζας και 5 υπέρ των συνταξιούχων. Η τράπεζα είχε πληρώσει το ποσό των 660 χιλ. ευρώ για αποφάσεις που βγήκαν εναντίον της.

Πάνω από 250 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος για Εθνική

Το επίμαχο άρθρο 24 του νόμου 4618/2019 προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η Εθνική θα πρέπει να καλύπτει τα εξής κόστη:

– από την 1η Ιανουαρίου και εφεξής τις αναλογούσες εισφορές επικουρικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ. Από την 1η Ιανουαρίου ως την 31η Μαΐου 2019 ο συντελεστής ανερχόταν σε 3,5%, από την 1η Ιουνίου υποχώρησε στο 3,25% και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο ως την 31η Μάϊου 2022. Από την 1η Ιουνίου του 2022 θα πέσει στο 3%.

αναδρομική πληρωμή των συντάξεων της περσινής χρονιάς (2018). Το κόστος σύμφωνα με την τράπεζα εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 50 εκατ. ευρώ. Ο νόμος προβλέπει ότι ως το τέλος του περασμένου μήνα έπρεπε να καταβληθεί το ένα πέμπτο ( 1/5) του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο τμηματικά ως την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά 40 εκατ. ευρώ, ετησίως, για την πενταετία 2019-23.
– συμπληρωματική εργοδοτική εισφορά από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εν συνεχεία, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με αναλογιστική μελέτη, που θα συνταχθεί από την Ελληνική Αναλογιστική Αρχή. Η τράπεζα δηλώνει ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει το σχετικό κόστος καθώς ο νόμος δεν παρέχει τη βάση επί της οποίας θα διενεργηθεί η αναλογιστική μελέτη, ούτε την απαιτούμενη σαφήνεια ως προ το βαθμό κάλυψης τυχόν ελλειμμάτων από την πλευρά της τράπεζας.

– τις αναλογούσες εισφορές των εργαζομένων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου ως 31 Μαίου 2019.

Στις 2 Ιουλίου η Εθνική κατέβαλε στο ΕΤΕΑΕΠ το ποσό των 36 εκατ. ευρώ και το αναγνώρισε ως προκαταβολή.

The post «Αχίλλειος Πτέρνα» για την ΕΤΕ η υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ appeared first on BANKSNEWS.GR.

Related posts

50 μεγάλες επιχειρήσεις στο 1o Career Day του Project Future της Πειραιώς

money

Τέσσερα βήματα για δάνεια με εγγύηση δημοσίου

money

Πειραιώς: Παραιτήθηκε από μέλος Δ.Σ. ο Γ. Γεωργακόπουλος

money

Τι να προσέχουν οι επιχειρήσεις στα δάνεια με εγγύηση δημοσίου

money

Τουρισμός: Η πανδημία θα «κοστίσει» ως 1,2 τρισ. δολάρια

money

Ενρία: Δεν μου αρέσει η ιδέα εθνικών ή ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

money